rosh yeshiva

הרב ראובן ששון

אנחנו נמצאים בדור עם שליחות מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות של הדור הזה כדי להאיר את כל הדורות כולם. לחבר את כל האורות שלהם.

המשימה הגדולה של דורנו, היא ליצור קיבוץ גלויות רוחני, אנחנו צריכים לגלות את האור של כל עם ישראל. האתגר הגדול שיש היום לעולם התורה, הוא לחבר את כל חלקי התורה ביחד – זה קיבוץ האיברים הרוחניים של עם ישראל.  זה דורש לימוד לשמה, למען עם ישראל. אנו מאמינים שכבר מגיל צעיר אפשר לחנך ללימוד תורה לשמה.

אנחנו כאן מנסים לחבר את כל הערכים. אנחנו גדלים בתורה כי יש לנו אחריות על עם ישראל כולו. כי התורה היא נשמת עם ישראל והנשמה צריכה להיות שלמה.

האווירה בישיבה משלבת שמחה יחד עם רצון ללמוד תורה ברצינות, ומצד שני חיבור לעם ישראל מתוך הרגשה שאנחנו חלק אחד.

אנו תפילה שהקדוש ברוך הוא יוסיף עלינו עוד כהנה וכהנה, יחד עם כל עולם התורה, להרים את הנשמה הגדולה של עם ישראל ומתוך כך נזכה עם כל עם ישראל לראות את פני ה' אלוקינו.

מלא/י את הטופס ונחזור אליך במהרה